Login

Signup

Nowe akty prawne w Dzienniku Ustaw (styczeń 2019) – Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. z 2019 poz. 60. – Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o […]

Nowe akty prawne w Dzienniku Ustaw (styczeń 2019) – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy […]

Nowe akty prawne w Dzienniku Ustaw (Styczeń 2019) – Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

W ostatnim czasie ukazały się zmiany następujących przepisów: Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach […]

Nowe akty prawne w Dzienniku Ustaw (grudzień 2018) – Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

W dniu 21.12.2018 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 2399, ukazała się Ustawa z dnia 14 grudnia […]

Nowe akty prawne w Dzienniku Ustaw – (grudzień 2018) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie;

W dniu 29.12.2018 r. Dzienniku Ustaw ukazały się następujące rozporządzenia: poz. 2472 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia i […]