Login

Signup

Tychy – Szkolenie podstawowe wrzesień 2018 r.

Data rozpoczęcia: 30 August 2018   |   Data zakończenia: 5 November 2019   |   Czas trwania: 8:00 am - 3:00 pm
Lokalizacja: 43-100 Tychy, ul. Arctowskiego 1

Szkolenie podstawowe strażników miejskich/gminnych

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE: 30.08.2018 r.

1.Szkolenie przeznaczone dla nowozatrudnionych pracowników straży gminnej w programie:

· organizacja i zadania straży gminnych · podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia dla potrzeb pracowników straży gminnych · część ogólna prawa karnego i wykroczeń · część szczegółowa prawa karnego i prawa wykroczeń · postępowanie w sprawach o wykroczenia · wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym · wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich · elementy kryminalistyki · podstawowe elementy psychologii · wybrane zagadnienia z prewencji · użycie środków przymusu bezpośredniego · podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów · podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów · wybrane zagadnienia z ruchu drogowego · wybrane zagadnienia z taktyki i techniki interwencji · wybrane zagadnienia z łączności · udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej · organizacja oraz zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie · praktyka zawodowa w macierzystej jednostce grupy max. 25 osobowe Podstawa Prawna: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 42 poz. 223 z 2011 r.)

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
43-100 Tychy, ul. Arctowskiego 1, e-mail: cez@cez.com.pl
tel. 32 227 34 84, fax 32 780 04 61, Tel. przyszedł. 515 145 800, Tel. przyszedł. 515145801
Alior Bank nr konta 26 2490 0005 0000 4500 8635 6294
Dojazd do Centrum Edukacji Zawodowej
  • Z centrum miasta autobusami lub trolejbusami w kierunku osiedla A i dworca PKP, lokalizacja
    w ciągu handlowym w uliczce równoległej do ul. Burschego
  • Dojazd z kierunku Katowice – zjazd z drogi nr E 75 w kierunku na Gliwice, Mikołów, zjazd w lewo na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i Burschego (obok McDonalda)
  • Dojazd z kierunku Bielska – zjazd z drogi E 75 w kierunku Gliwic dalej jw.
  • Dojazd z kierunku Gliwice, Mikołów – zjazd w prawo na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i Burschego (obok McDonalda)
  • Z dworca PKP Tychy dojście ulicą Andersa (ok. 500 m)


Wyświetl większą mapę