Login

Signup

Dodane przez

Nowelizacja uprawnień do nakładania mandatów karnych listopad 2018

19 października 2018 | 0 Komentarze

Od 1 listopada w tym zakresie można prowadzić postępowania mandatowe.

Czyny te są zagrożone karą grzywny w wysokości 20 zł – 500 zł.

Art. 334 ustawy prawo ochrony środowiska odnosi się do tzw. „uchwały antysmogowej” podjętej przez samorząd wojewódzki.

Art. 478 ustawy prawo wodne odnosi się do:

pkt. 2) grodzenia brzegów wód powierzchniowych, wód morskich w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii  brzegu

pkt 5) wprowadzania ścieków do wód lub ziemi

pkt 6) wprowadzania do wód odpadów lub ciekłych odchodów zwierząt; spławiania śniegu z terenów zanieczyszczonych; gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych lub innych substancji i materiałów na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego; mycia pojazdów w wodach powierzchniowych lub nad ich brzegami; pobierania wody do opryskiwaczy roślinnych bezpośrednio z wód powierzchniowych lub mycia tych opryskiwaczy; używania fabr (TBT) do konserwacji urządzeń podwodnych; poruszania się pojazdami po wodach powierzchniowych lub gruntach pokrytych wodami

pkt 8) zarządcy wałów przeciwpowodziowych, który nie wprowadził pomimo zagrożenia zakazu poruszania się po nich.

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *